برنامه پنج ساله راهبردی - عملیاتی شهرداری

شرح خدمات

برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه می¬گردد. همچنین تدوین برنامه در سطح راهبردی شامل دو جایگاه مجزا می باشد که شامل سند راهبردی شهر و سند راهبردی شهرداری خواهد بود. برنامه عملیاتی نیز تکمیل کننده و ارتباط دهنده بخش راهبردی و نظام تخصیص اعتبار یعنی همان بودجه سالانه شهرداری است که در مقیاس زمانی 5 ساله تهیه می­ گردد. طبق فرآیند عنوان شده بر اساس ابلاغيه سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهری (برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری) مصوب 1394وزارت کشور، رئوس شرح خدمات برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری استخراج شده است.

اهداف و ویژگی های برنامه

برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری ها، با هدف ترجمه پیشنهادهای اسناد فرادست توسعه شهری به زبان برنامه ریزی راهبردی و ایجاد زنجیره ای از راهبردها تا اقدامات، به منظور اتصال برنامه های بلند مدت توسعه شهر به برنامه مالی شهرداری(بودجه سالانه) تهیه می شود. همچنین مهمترین ویژگی این برنامه ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در چارچوب محدودیت های مالی، اداری و فنی و پرهیز از آرمان گرایی می باشد که همین امر موجب افزایش تحقق پذیری افق طرح خواهد بود.

الزامات تدوین برنامه

در اجرای مفاد ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب آذر ماه 1347 و اصلاحیه های بعدی) و نیز فراهم آوردن زمینه اجرای وظایف و تکالیفی که طبق مفاد بند های 2 و 32 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی) بر عهده شوراهای اسلامی شهر قرار داده شده است، الزامات قانونی تهیه طرح راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری در تاریخ 1394/08/09 به استانداری های کشور ابلاغ شده است.

بخش نامه ها و دستورالعمل های مرتبط

گروه مشاوران تدبیرگران با بهره گیری از یک دهه دانش و تجربه در زمینه مشاوره به موسسات و سازمان های عمومی و دولتی، در قالب آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها مصوب از سوی سازمان های مرجع اقدام به مطالعه، پژوهش و اجرای عملیات نموده است. این بخشنامه ها و دستور العمل ها طبق آخرین مصوبات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نقشه برداری و نهاد های مرجع در زمینه های فعالیت شرکت می باشد.

پروژه ها

خدمات

.

برگزاری کنگره جهانی فناوری های هوشمند(IC-Tech 2018)

"کنگره جهانی فناوری های هوشمند(IC-Tech 2018) با رویکرد هوشمندسازی و تحول نظام اداری با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه های معتبر کشور، با هدف بررسی اصلاح فرآیندها و برنامه الکترونیکی کردن خدمات دستگاه ها و واکاوی برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری (توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری) ، بادعوت از مقامات ملی، مدیران فناوری اطلاعات و اعضای کمیته های توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی دستگاه های سراسر کشور بهمن ماه سال 96 در برج میلاد تهران برگزار می شود

امضای قرارداد برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی پنج ساله شهرداری کلاته خیج

قرارداد همکاری جهت تهیه برنامه راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداری کلاته خیج ، از شهرهای شرقی استان سمنان در مرداد ماه 1396 به همت شهردار محترم کلاته خیج و کارشناسان گروه مشاوران تدبیرگران ، به امضای طرفین رسید.

امضای قرارداد برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی پنج ساله شهرداری بسطام

قرارداد همکاری پروژه مطالعاتی تدوین «برنامه‌ریزی راهبردی عملیاتی پنج ساله شهرداری بسطام» به درخواست شهردار محترم شهرداری بسطام با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان ارشد شرکت تدبیرگران در حوزه مدیریت شهری و تعاملات گسترده صورت گرفته اردیبهشت ماه سال 1396منعقد گردید.

کارفرمایان